Leveransvillkor

Vi utgår alltid från kontoret i Järfälla

Priser/ Emballage
Alla priser är exklusive mervärdeskatt, frakt och emballage. Frakt och emballage kostnad tillkommer på offerter och order.

Leveransvillkor
NL09 Allmänna leveransbestämmelser för leverans av utrustning.
LeBell förbehåller sig rätten att välja transportör om ej annan överenskommelse görs.

Betalningsvillkor
20 dagar netto från fakturadatum med likvid oss tillhanda senast på förfallodagen, om inget annat avtalats.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag.

Villkor av arbete och material. Äganderättsförbehåll

Allt material och arbete tillhör Lebell Svets & Montage AB tills att det är betalt. Produkten förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald,
i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Minimiordergräns
För order med nettovärde understigande 550 kr debiteras minst 550:- + moms

Intyg
Intyg och certifikat debiteras till självkostnadspris med hänsyn till dokumentets omfattning.
Betställs vid kundens förfrågan.

Returer
Vara som normalt ej lagerhålles återtages ej.

Varupriser 
Alla priser på varor kan ändras om prisökning från leverantör höjs. Datum som kunden lägger order gäller leverantörs priser.

Annullering
Annullering av order kan ske endast efter överenskommelse. Beträffande övriga leveransvillkor HÄNVISAR VI TILL NL09.

 

Uppdaterad 8/9-2021