Leveransvillkor

Priser/ Emballage
Alla priser är exklusive mervärdeskatt, frakt och emballage. Frakt och emballage kostnad tillkommer på offerter och order.

Tim pris löpande debitering 
Vid löpande debitering är kostnaden 640:-/tim + moms.
Material, Förbrukningsmaterial, Gas, Milersättning, Trängselskatt, Hyrda produkter/maskiner kostnader tillkommer.

Leveransvillkor
NL09 Allmänna leveransbestämmelser för leverans av utrustning.
LeBell förbehåller sig rätten att välja transportör om ej annan överenskommelse görs.

Betalningsvillkor
20 dagar netto från fakturadatum med likvid oss tillhanda senast på förfallodagen, om inget annat avtalats.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag.

Villkor av arbete och material. Äganderättsförbehåll

Allt material och arbete tillhör Lebell Svets & Montage AB tills att det är betalt. Produkten förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald,
i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Annullering
Annullering av order kan ske endast efter skrivslig överenskommelse om arbete har påbörjats . Material som är beställt faktureras enl vårat ut pris +moms+ frakt och andra icke förutsatta omkostnader.

Special, egna ritningar/skisser osv. tages ej tillbaka . Påbörjade arbeten faktureras med hela beloppet.

Om kund ej begärt offert så är det löpande timpriser som gäller + material + påslag+ frakt.

Vi utgår alltid från kontoret i Järfälla för samtliga arbeten.

Minimiordergräns samt timpriser
För order med nettovärde understigande 640 kr debiteras minst 640:- + moms.

Normal arbetstid: 640:- + moms. Måndag – Torsdag 07:00-16:00 Fredagar 07:00-13:00

ÖT1:  960:- + moms.  Måndag – Fredag 16:00-24:00 Fredagar 13:00-24:00

ÖT2: 1280:- + moms. Måndag – Fredag 24:00-07:00 Lördagar och Söndagar , Samt helgdagar/röda dagar

Andra överenskommelser kan göras och är då skriftligen överenskommelse.

Legeringstillägg
Orderdagens gällande legeringstillägg tillkommer om inte det specificerats på offert.

Intyg
Intyg och certifikat debiteras till självkostnadspris med hänsyn till dokumentets omfattning.
Betställs vid kundens förfrågan.

Returer
Vara som normalt ej lagerhålles återtages ej.

Varupriser 
Alla priser på varor kan ändras om prisökning från leverantör höjs.

Mil/Km ersättning och tullavgift
Mil/km ersättning debeteras med 8:50/km. Tullavgift med självkostnadspris då vi åker igenom tullen.

Uppdaterad 23/11-2022